Tagged: usrggf

Aplikacija “Minerali”

U aplikaciji je prikazan vodič za makroskopsku i mikroskopsku determinaciju nekih minerala. Aplikacija sadrži tabelu najvažnijih informacija o svakom mineralu. Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nedim.hp.minerali