Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

UPIS U TOKU

Univerzitet u Tuzli raspisuje KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI...

Procjena ugroženosti BiH od nesreća

Prof.dr.sc. Nedim Suljic, je član Radne grupe za ažuriranje procjene od prirodnih i drugih nesreća u BiH, koju organizuje misija OSCE u BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH. Jedan je od cetiri profesora sa Univerziteta...