Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Kurs „Poplave i kontaminacija tla“

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla, u okviru serije kurseva cjeloživotnog učenja za profesionalce u oblasti zaštite i spasavanja, organizuje drugi LLL kurs sa temom „Poplave i kontaminacija tla“. Kurs će se održati u petak, 02.11.2018. godine...