Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Korigovani raspored ispita

Poštovane kolege, Na inicijativu predsjednika Unije studenata RGGF vezanu za polaganje ispita iz prethodnog (zimskog) semestra, šaljem Vam izvod iz Pravila o izmjenama i dopunama pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na...