Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Privremena rang lista prijemnog ispita

U prilogu možete preuzeti privremenu rang listu. Na privremenu rang listu može se uložiti prigovor NNV-u RGGF u roku od tri dana računajući od dana objavljivanja iste na oglasnoj ploči.