Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Društvo za geotehniku – obavještenje (GEO EXPO)

Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini, svake godine, u nekom od bosansko-hercegovačkih gradova organizira naučno-stručni skup pod nazivom GEO-EXPO, čija je osnovna tema geotehnika. Dosad je održano osam  naučno-stručnih skupova, čiji su učesnici,...