Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Posjeta Rudniku magnezita Kladanj

Dana 06.04.2018 godine RGGF tacnije prva godina rudarskog odsjeka jeposjetila Rudnik ,,Magnezita” u Kladnju. Rudnik ,,Magnezita”u Kladnju je jedan i jedini rudnik magnezita u BiH. Studenti su mogli da vide unutrašnjost jame kao i...