Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Instalirana oprema u okviru projekta “Western Balkans Academic Education Evolution and Professional’s Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures” – BESTSDI

Na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu je okončana nabavka i završeno instaliranje opreme u okviru projekta “Western Balkans Academic Education Evolution and Professional’s Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures” – BESTSDI http://bestsdi.eu/ u kojem učestvuje i Univerzitet...