Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

UNO RGGF

Plan realizacije nastavnog procesa odvija se shodno usvojenim UNO RGGF.