Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Osnovne informacije o potresima

Tokom posljednjih nekoliko sedmica u bosanskohercegovačkom diskursu intezivirana je tematika potresa i njegovih posljedica. U cilju informisanja javnosti po ovome pitanju u prilogu smo pripremili nekoliko slajdova koji pojašnjavaju razloge uzroke nastanka potresa, mape...

Preminuo Dr.sc. Amir Baraković

Poštovani prijatelji, nastavnici, saradnici i studenti, obavještavamo vas da je na ahiret preselio uvaženi profesor i dragi prijatelj Dr. sci. Amir Baraković, redovni profesor Rudarsko geološko građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Komemorativna sjednica povodom...

Komemorativna sjednica povodom smrti prof.dr. Rijada Šišića.

Poštovani profesori i saradnici, članovi Naučno-nastavnog vijeća obavještavamo vas da će se utorak dana 12.11.2019. godine održati Komemorativna sjednica povodom iznenadne smrti uvaženog profesora i dragog  prijatelja prof.dr. Rijada Šišića.Komemorativna sjednica će se održati...

Preminuo Dr.sc. Rijad Šišić

Poštovani prijatelji, nastavnici, saradnici i studenti, obavještavamo vas da je sinoć na ahiret preselio uvaženi profesor i dragi prijatelj Dr. sci. Rijad Šišić, vanredni profesor Rudarsko geološko građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. In Memoriam...