Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Terenske vježbe IV godina – Malešići Gračanica

Dana 13.04.2017. godine, studenti IV godine studijskog programa ”Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina”, u sklopu terenske nastave, posjetili su Malešiće kod Gračanice, gdje radove na izgradnji istražno-eksploatacione bušotine na vodu izvodi renomirana domaća firma za...

GEOREKS 2017

Na inicijativu Udruženja studenata Rudarsko – geološko – građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pokrenuta je organizacija X. Međunarodnog kongresa studenata geotehnoloških fakulteta „GEOREKS 2017“, koji će kao i prethodni skupovi, biti naučno–istraživačkog i edukativnog...