Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

GEOREKS 2017

Na inicijativu Udruženja studenata Rudarsko – geološko – građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pokrenuta je organizacija X. Međunarodnog kongresa studenata geotehnoloških fakulteta „GEOREKS 2017“, koji će kao i prethodni skupovi, biti naučno–istraživačkog i edukativnog...