Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Termini međunarodnih konferencija

Više informacija možete pronaći na sljedećem linku: https://www.isrm.net/adm/newsletter/ver_html.php?id_newsletter=136&ver=1 Br. 37 – Mart 2017. Sadržaj Klikom na link otvarate više informacija o istom 17th ISRM online lecture by Prof. Charles Fairhurst 2017 ISRM International Symposium...

GEO ENeRGY

Promocija međunarodnog projekta o geotermalnoj energiji Podunavlja – DARLINGe (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/darlinge ) će se održati 10.04.2017. u Budimpešti na Geološkom i geofizičkom institutu Mađarske (Ulica Stefánia 14, Budimpešta). Voditelj projekta GEO ENeRGY ispred RGGF-a prisustvovati...

Aktivnosti na dan 30.03.2017.

30.03.2017. godine RGGF sa Udruženjem studenata pokreću aktivnosti javno-privatnog partnerstva sa Addiko bankom. U 12 sati u amfiteatru RGGF-a bila je održana prezentacija VIBER CHAT usluge Addiko banke. Istog dana u holu fakulteta upriličen...