Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Nastavak saradnje sa partnerima i u 2017. godini

Rudarsko geološko građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli u 2017. godini nastavlja saradnju sa kompanijama iz Bosne i Hercegovine i partnerima iz inostranstva, za obavljanje stručne prakse. Saradnja se odvija sa: RMU Banovići, JP Elektroprivreda,...

Obilježena godišnjica fakulteta i Dan rudara

Povodom obilježavanja 56 godina postojanja i rada fakulteta i Dana rudara na  Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana je svečana sjednica Naučno-nastavnog vijeća. Kroz  video prezentaciju prikazan je razvoj ove visokoškolske ustanove u kojoj...