Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Studenti u susret nauci – StES 2017

Studentski parlament u Banjoj Luci u saradnji sa Univerzitetom u Banjoj Luci, ove godine organizuje 10. tradicionalnu naučnu konferenciju “Studenti u susret nauci – StES 2017.”. Više informacija o konferenciji možete vidjeti na sljedećem...

Evidencija ispita

U članu 106. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/16, 10/16 i 5/17), koji govori o postupku provjere znanja i ocjenjivanja, u stavu (1) se navodi da „znanje i rad studenata...

Održavanje prijemnog ispita

Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija za ak.2017/2018.g., određeno je da se dana 03.07.2017.godine održi prijemni ispit, sa početkom u 10 sati.

Informacija o realizaciji ispita

Poštovani, U vezi sa realizacijom ispita na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli, ovim putem Vas podsjećam na obavezu akademskog osoblja u saradničkom zvanju asistenta i višeg asistenta da učestvuju u održavanju ispita u svim ispitnim...