Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Master program „Geodesy and Land Management“

Profesor Wilhelm Stelling sa Tehničkog univerziteta „Georg Agricola“, dana 26.05.2017. godine posjetio je Univerzitet u Tuzli gdje se sastao sa predstavnicima menadžmenta i akademskog osoblja. Profesor Stelling upoznat je sa dosadašnjim aktivnostima i budućim...