Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Termini međunarodnih konferencija

Više informacija možete pronaći na sljedećem linku: https://www.isrm.net/adm/newsletter/ver_html.php?id_newsletter=136&ver=1 Br. 37 – Mart 2017. Sadržaj Klikom na link otvarate više informacija o istom 17th ISRM online lecture by Prof. Charles Fairhurst 2017 ISRM International Symposium...

GEO ENeRGY

Promocija međunarodnog projekta o geotermalnoj energiji Podunavlja – DARLINGe (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/darlinge ) će se održati 10.04.2017. u Budimpešti na Geološkom i geofizičkom institutu Mađarske (Ulica Stefánia 14, Budimpešta). Voditelj projekta GEO ENeRGY ispred RGGF-a prisustvovati...

Aktivnosti na dan 30.03.2017.

30.03.2017. godine RGGF sa Udruženjem studenata pokreću aktivnosti javno-privatnog partnerstva sa Addiko bankom. U 12 sati u amfiteatru RGGF-a bila je održana prezentacija VIBER CHAT usluge Addiko banke. Istog dana u holu fakulteta upriličen...

BESTSDI druga radionica, Subotica Republika Srbija

Druga BESTSDI radionica je održana u periodu od 13. do 15. marta, 2017. godine u Subotici, Republika Srbija na Univerzitetu u Novom Sadu, Građevinski fakultet. Program održane radionice možete pogledati na sljedećem linku: http://bestsdi.eu/wp-content/uploads/2017/02/17-02-13-Subotica-Program-v6.pdf...

Virtuelni 3D prikaz podzemnog rudnika Velenje

Zahvaljujući uspješnoj saradnji Rudarsko geološko građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Fakultet prirodnih nauka i inženjerstva (NTF) Univerziteta u Ljubljani, zajedno sa privredom ZD RU Kreka i rudnika Velenje, prezentiran je vituelni 3D prikaz...

UNO RGGF

Plan realizacije nastavnog procesa odvija se shodno usvojenim UNO RGGF.