Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Alumni RGGF

Dana 07.07.2017. godine, u prostorijama RGGF-a, održan je sastanak članova Alumnija RGGF-a. Cilj sastanka je bio ukazivanje na edukaciju studenata u praksi kao prioritet nastavka obrazovanja.