Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Dan planete Zemlje – potreba i značaj obilježavanja

Dana 21.04.2017. godine sa početkom u 11 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, održano je javno predavanje povodom „Dana planete Zemlje“. Tema predavanje je bila...

Terenske vježbe IV godina – Malešići Gračanica

Dana 13.04.2017. godine, studenti IV godine studijskog programa ”Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina”, u sklopu terenske nastave, posjetili su Malešiće kod Gračanice, gdje radove na izgradnji istražno-eksploatacione bušotine na vodu izvodi renomirana domaća firma za...

GEOREKS 2017

Na inicijativu Udruženja studenata Rudarsko – geološko – građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pokrenuta je organizacija X. Međunarodnog kongresa studenata geotehnoloških fakulteta „GEOREKS 2017“, koji će kao i prethodni skupovi, biti naučno–istraživačkog i edukativnog...

Termini međunarodnih konferencija

Više informacija možete pronaći na sljedećem linku: https://www.isrm.net/adm/newsletter/ver_html.php?id_newsletter=136&ver=1 Br. 37 – Mart 2017. Sadržaj Klikom na link otvarate više informacija o istom 17th ISRM online lecture by Prof. Charles Fairhurst 2017 ISRM International Symposium...

GEO ENeRGY

Promocija međunarodnog projekta o geotermalnoj energiji Podunavlja – DARLINGe (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/darlinge ) će se održati 10.04.2017. u Budimpešti na Geološkom i geofizičkom institutu Mađarske (Ulica Stefánia 14, Budimpešta). Voditelj projekta GEO ENeRGY ispred RGGF-a prisustvovati...