Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

RGGF

2. redovna sjednica NNV-a RGGF-a

Poštovani članovi NNV-a, 2. redovna sjednica NNV-a RGGF-a održat će se 3.11.2022. godine u 12 sati; lokacija amfiteatar. Dnevni red za sjednicu dostavit će vam pomoćnik generalnog sekretara dipl. iur. Nermina Hadžić. Članovi NNV-a...