Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

AIMS 2020 – Conference News

We are very pleased about the great response to the announcement of the First International ConferenceMineral Resources for Future Generations02 & 03 April 2020PPS Lecture Hall Building, Aachen, Germany If you would like to...

Osnovne informacije o potresima

Tokom posljednjih nekoliko sedmica u bosanskohercegovačkom diskursu intezivirana je tematika potresa i njegovih posljedica. U cilju informisanja javnosti po ovome pitanju u prilogu smo pripremili nekoliko slajdova koji pojašnjavaju razloge uzroke nastanka potresa, mape...