Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Obavještenje o upisu I put

Upis primljenih kandidata / I upisni rok / ak. 2020/21. godine obaviće se u periodu od 13.07.-23.07.2020. godine Za upis potrebno je: Kompletan upisni materijal za prvu godinu  – kupiti  u skriptarnici na Tehnološkom...

Obavještenje o drugom upisnom roku

DRUGI UPISNI ROK  AK. 2020/21. GODINI PODNOŠENJE PRIJAVA VRŠITI ĆE SE OD 24.08. DO 31.08.2020. GODINE PRIVREMENA RANG LISTA OBJAVIT ĆE SE DO 02.09.2020. GODINE A KONAČNA 04.09.2020. GODINE UPIS ĆE SE VRŠITI OD...

RGGF

UPIS NA RGGF

OBAVJEŠTENJE Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u ak.2020/21. godini možete  preuzeti na web stranici Univerziteta ww.untz.ba Prijavu na Konkurs za upis možete preuzeti na  linku >>  Prijava_na_konkurs_za_upis_I_ciklus PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE  ( kandidati za...