Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Prof. dr. Nedim Suljić sa studentima u Subotici

Voditelj trećeg ciklusa studija Prof. dr. Nedim Suljić zajedno sa studentima posjetio je Suboticu (R. Srbija), gdje je održao predavanja i vježbe uz aktivno učešće na konferenciji iz oblasti Hidrotehnike. Tom prilikom su predstavljeni...