Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Dobrodošli na RGGF – RIJEČ DEKANA

Poštovane kolegice i kolege studenti, Pred nama je još jedna akademska godina kao i svi oni izazovi i ljepote koje period studiranja i učenja donosi. Sa nama su tu i ovogodišnji brucoši kojima kreće...

Predstavljanje prof. dr. Nedima Suljića za članstvo u BHAAAS

BHAAAS je neprofitna, nevladina, nepristrasna, multietnička i multikulturalna organizacija čiji isključevi ciljevi su obrazovne, naučne i humanitarne aktivnosti. Misija Bosanskohercegovačko- američke akademije umjetnosti i nauka je unapređenje i razvoj umjetnosti i nauke bosanskohercegovačke dijaspore...