Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Posjeta Poljskoj

Predstavnici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta protekle su sedmice boravili u Poljskoj, gdje je uspješno realizovana nastava, praksa i vježbe u okviru doktorskih studija Rudarstva sa stručnjacima iz Katowica, Krakow AGH, sa kojima je također potpisan protokol,...

Prof. dr. Nedim Suljić sa studentima u Subotici

Voditelj trećeg ciklusa studija Prof. dr. Nedim Suljić zajedno sa studentima posjetio je Suboticu (R. Srbija), gdje je održao predavanja i vježbe uz aktivno učešće na konferenciji iz oblasti Hidrotehnike. Tom prilikom su predstavljeni...

Obilježen 17. Skok preko kože 2019.

“Skok preko kože” je tradicionalna manifestacija, koja će nakon nekoliko godina pauze, uz veliki trud i želju studenata Rudarsko – geološko – građevinskog fakulteta, ponovno ugledati svjetlo dana. Riječ je o ceremoniji primanja studenata...