Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Posjeta brani Modrac

Studenti treće godine građevinskog odsjeka su dana 17.05.2019. godine sa dr.sc. Nedimom Suljićem, redovnim profesorom, posjetili branu i hidroakumulaciju Modrac. Posjeta studenata obavljena je u sklopu nastavnog predmeta “Hidrotehničke građevine 1” u kome se...