Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerzitet u Tuzli

Društvo za geotehniku – obavještenje (GEO EXPO)

Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini, svake godine, u nekom od bosansko-hercegovačkih gradova organizira naučno-stručni skup pod nazivom GEO-EXPO, čija je osnovna tema geotehnika. Dosad je održano osam  naučno-stručnih skupova, čiji su učesnici,...

UPIS U TOKU

Univerzitet u Tuzli raspisuje KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI...

Procjena ugroženosti BiH od nesreća

Prof.dr.sc. Nedim Suljic, je član Radne grupe za ažuriranje procjene od prirodnih i drugih nesreća u BiH, koju organizuje misija OSCE u BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH. Jedan je od cetiri profesora sa Univerziteta...