Kontakt

Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet, Univerzitet u Tuzli
Adresa Univerzitetska 2
75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Telefon +387 35 320 550
Fax +387 35 320 570

Lokacija fakulteta prikazana na Google mapama