Biblioteka

U nastavku možete pogledati stručnu i naučnu elektronsku literaturu koja može pomoći studentima prilikom istraživanja i spremanja ispita. Pored ove elektronske verzije studentima su dostupne i printane literature sa preko 100 naslovnih jedinica koje mogu pronaći na Tehnološkom fakultetu, Filozofskom fakultetu kao i u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci “Derviš Sušić” Tuzla u sklopu koje studenti mogu iskoristiti i prostorije za čitanje.

Napomena – neki od dokumenata su zbog veličine postavljeni na OneDrive Cloud mrežu, te zbog toga učitvanja istih može biti sporije nakon što otvorite link.


Publikacije
Dokumenti
Saradnja

Dokumenti