Biblioteka

U nastavku možete pogledati stručnu i naučnu elektronsku literaturu koja može pomoći studentima prilikom istraživanja i spremanja ispita. Pored ove elektronske verzije studentima su dostupne i printane literature sa preko 100 naslovnih jedinica koje mogu pronaći na Tehnološkom fakultetu, Filozofskom fakultetu kao i u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci “Derviš Sušić” Tuzla u sklopu koje studenti mogu iskoristiti i prostorije za čitanje.

Napomena – neki od dokumenata su zbog veličine postavljeni na Google Drive cloud mrežu, te zbog toga učitvanja istih može biti sporije nakon što otvorite link.


Publikacije
Dokumenti
 • Zbornik radova Prvog kongresa geologa u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem (2015. godina)
 • Akademik, Prof. dr. Petar Jovanović, Izrada jamskih prostorija (Knjiga I, Definicije i rudarske operacije)
 • Akademik, Prof. dr. Petar Jovanović, Izrada podzemnih prostorija velikog profila
 • RGNF Zagreb, Katalog ljudskih potencijala
 • RGNF Zagreb, Katalog metoda
 • RGNF Zagreb, Katalog opreme
 • Real S, Katalog, Real S, Prezentacija
 • Prof. dr. Nemanja Popović – Naučne osnove projektovanja površinskih kopova
 • ZAM Servis – Mining systems and solutions
 • Metode izrade tunela
 • Timski projekat: peletiranje i briketiranje ruda
 • Timski projekti 2018/2019. god.
 • Prof. dr. sc. Esad Prohić – Geokemija okoliša
Saradnja

Dokumenti