Termini sjednica

Mjesto održavanja sjednica: Amfiteatar
Termini označeni crvenom pozadinom označavaju završene sjednice.

Datumi
06
Oktobar, 2016.
27
Oktobar, 2016.
24
Novembar, 2016.
15
Decembar, 2016.
12
Januar, 2017.
09
Februar, 2017.
09
Mart, 2017.
06
April, 2017.
04
Maj, 2017.
08
Juni, 2017.
07
Juli, 2017.
31
August, 2017.
07
Septembar, 2017.
27
Septembar, 2017. (u 10h)