Termini sjednica

Mjesto i vrijeme održavanja sjednica: Amfiteatar od 12h do 13h
Termini označeni crvenom pozadinom označavaju završene sjednice.

Datumi
29
Septembar, 2017.
13
Oktobar, 2017.
17
Novembar, 2017.
14
Decembar, 2017.
21
Decembar, 2017.
11
Januar, 2018.
15
Februar, 2018.
15
Mart, 2018.
12
April, 2018.
10
Maj, 2018.
14
Juni, 2018.
12
Juli, 2018.
30
August, 2018.
06
Septembar, 2018.
20
Septembar, 2018.