Nastavno osoblje

Redovni profesori, zaposlenici Univerziteta u Tuzli
Vanredni profesori
V. Asistent
Viši laborant
Laborant
Spoljni saradnici RGGF-a izabrani na Univerzitetu u Tuzli
 • Edin Delić, red. prof., Status mirovanja zbog izbora na javnu funkciju.
 • Mirza Ponjavić, vanr. prof., GI inženjerska grafika i numeričko modeliranje
 • Ferid Skopljak, vanr. prof., Hidrogeologija
 • Sead Avdić, vanr. prof., Sigurnost i pomoć
 • Amir Sušić, vanr. prof., BEMS i bušotinsko inženjerstvo
 • Amir Džananović, doc., Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i OG
 • Nesib Rešidbegović, doc., Građevinske konstrukcije
 • Omer Kovčić, doc., Hidrotehnika
 • Nedreta Kikanović, doc., Hidrotehnika
 • Admir Softić, doc., PMS, transport i izvoz u rudarstvu i materijali
 • Jasmin Hrnjadović, viši asistent, Hidrotehnika
 • Merima Zrnanović-Ahmetović, viši asistent, BEMS
 • Sanela Hodžić, viši asistent, Mehanika sa geomehanikom i geotehnika
 • Abaz Velić, viši asistent, Geookolinski inženjering
 • Nedim Osmić, viši asistent, Građevinske konstrukcije
 • Muamer Imamović, viši asistent, Mehanika sa geomehanikom i geotehnika
 • Hasan Hadžić, viši asistent, Mehanika sa geomehanikom i geotehnika
 • Alisa Babajić, viši asistent, Mineralogija i petrologija
 • Silvana Mekić, asistent, Sigurnost i pomoć
 • Senida Mulabdić, asistent, Mineralogija i petrologija
 • Semir Mehić, asistent, PMS, transport i izvoz u rudarstvu i materijali
 • Dženan Ibrahimović, asistent, Geookolinski inženjering
 • Binasa Smajlović, asistent, PMS, transport i izvoz u rudarstvu i materijali

Počasna zvanja
 • Akademik Enver Mandžić, prof. emeritus, Geomehanika i geotehnika
 • Izet Kubat, prof. emeritus, Mineralogija i petrografija
 • Mevludin Avdić, prof. emeritus, Geoprostorne formacije, numeričko modeliranje
 • Izet Žigić, prof. emeritus, Hidrogeologija
 • Sejfudin Vrabac, prof. emeritus, Paleontologija
 • Akademik, ANU BiH, Hazim Hrvatović, Geologija