Zakonske i statutarne odredbe vezane za provođenje ispita

S obzirom na to da se približavaju završni i popravni ispiti obaveza je da se isti organizuju u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/16, 10/16 i 5/17) i Statutom Univerziteta u Tuzli (februar, 2017 godine).

Nastavnike podsjećamo na obavezu provođenja ispita u skladu sa Zakonom i Statutom, s posebnom pažnjom na sljedeće odredbe:

  • član 104. Zakona koji se odnosi na vrednovanje znanja studenata,
  • član 183. i 187. Statuta i član 103. Zakona koji se odnose na prava i obaveze studenata,
  • član 184. Statuta i član 105. Zakona koji se odnose na oblike provjere znanja,
  • član 209. Statuta i član 107. Zakona koji se odnose na način polaganja ispita i ocjenjivanje studenata,
  • član 210. Statuta i član 107. Zakona koji se odnose na organizaciju ispita.

Obaveza dekana je da se silabusi u dijelu 6. (Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta), 19. (Objašnjenje o provjeri znanja) i 20. (Težinski faktori provjere znanja) trebaju usaglasiti sa pomenutim Zakonskim i Statutarnim odredbama. Proceduru usaglašavanja trebalo bi provesti u koordinaciji sa pomoćnikom generalnog sekretara Fakulteta.

Podsjećamo sve nastavnike da su Zakon o visokom obrazovanju i Statut dostupni na web stranici Univerziteta i da osim ovih članova ima i drugih koji su bitni za provođenje nastavnog procesa.

Studentima ovom prilikom želimo poželiti sreću na ispitima!

You may also like...