CPE održao motivacionu radionicu na Rudarsko Geološko Građevinskom fakultetu u Tuzli

U skladu sa potpisanim Sporazumom o saradnji između Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Centra za poslovnu edukaciju – Multicom d.o.o. Tuzla, dana 22.05.2017. godine sa početkom u 13:00h je u prostorijama Rudarsko Geološkog Građevinskog fakulteta u Tuzli, održana motivaciona radionica za studente navedenog fakulteta i učenike Srednje Građevinsko geodetske i Srednje Rudarske škole Tuzla. Prisutne je u ime domaćina pozdravio Kemal Gutić, dekan Rudarsko Geološko Građevinskog fakulteta, dok je u ime organizatora uvodne riječi dao Igor Trojak, direktor Centra za poslovnu edukaciju Tuzla, te Adisa Gotovušić, predstavnica Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona.
Cilj radionice se ogledao u praktičnoj pripremi učenika i studenata za tržište rada, a kroz korištenje neformalne edukacije, učenje stranih jezika, sticanje određenih vještina i kompetencija, što bi ih dodatno osposobilo za zaposlenje, bilo kod poslodavca ili za pokretanje vlastitog biznisa. Studenti i učenici na ovoj radionici su dobili sve neophodne informacije iz oblasti poduzetništva, pokretanja biznisa i sticanja vještina koje će im omogućiti da budu što konkurentniji na tržištu rada. Pored predstavnika Ministarstva i Centra za poslovnu edukaciju, radionici su prisustvovali i predstavnici privrednog društva Rudar, vlasnik Ejub Mumić i direktor Asmir Kadrić, koji su podijelili svoju uspješnu poslovnu priču sa prisutnima, te ponudili zaposlenje svim budućim diplomantima ovog fakulteta, što je izazvalo oduševljenje kod svih prisutnih.

You may also like...