Posjeta studenata studija građevinarstva RGGF-a Građevinskom fakultetu u Osijeku

Studenti studija Građevinarstva, Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta posjetili su Građevinski fakultet u Osijeku. Tom prilikom domaćini su organizirali jedan čas na temu primjene inovativnih materijala u građevinarstvu. Takođe, studenti su prisustvovali prezentaciji laboratorija Građevinskog fakulteta u Osijeku, kroz koju su analizirane mogućnosti saradnje  u edukaciji i na naučno-istraživačkim projektima Građevinskog fakulteta u Osijeku i Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli.

You may also like...