Dan planete Zemlje – potreba i značaj obilježavanja

Dana 21.04.2017. godine sa početkom u 11 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, održano je javno predavanje povodom „Dana planete Zemlje“. Tema predavanje je bila „Dan planete Zemlje – potreba i značaj obilježavanja“.

Predavač predavanja je bio Prof. dr. Muriz Spahić, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu i Predsjednik Udruženja geografa u Bosni i Hercegovini (GEOuBIH).

Dan planete Zemlje svake se godine obilježava 22. aprila u više od 150 zemalja. Ovogodišnji slogan glasi: „Environmental and Climate Literacy“.

Majka Priroda je pokazala svoju snagu kada se o njoj ne vodi dovoljno računa u poplavama 2014. godine. Obilježavajući Dan planete Zemlje prisjetimo se kako je izgledao potopljeni površinski kop “Šikulje” u foto prikazu kojeg je pripremio Mr.sc. Damir Halilagić, dipl. inž. geol.

Vodimo računa o našoj okolini, ne zaboravimo 2014. godinu, ne dopustimo da se ponovno desi! Čuvajmo Majku Prirodu!

You may also like...