GEOREKS 2017

Na inicijativu Udruženja studenata Rudarsko – geološko – građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pokrenuta je organizacija X. Međunarodnog kongresa studenata geotehnoloških fakulteta „GEOREKS 2017“, koji će kao i prethodni skupovi, biti naučno–istraživačkog i edukativnog karaktera, a domaćin Kongresa bit će RGGF Tuzla. Kongres će se, u zvaničnom dijelu, sastojati od izlaganja i prezentacije radova studenata iz stručnih tema vezanih za rudarstvo, geologiju, građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, te niza predavanja i terenskih posjeta. Finalni produkt skupa jeste i Zbornik radova u kome će se nalaziti naučni
radovi koje su studenti prijavili i izlagali tokom skupa.

Ciljevi Kongresa su:
– Razvoj organizacionih sposobnosti i komunikativnosti kod studenata.
– Pružiti priliku studentima da se uključe u naučno – istaživački rad, da još kao studenti istražuju, pišu i objavljuju radove koji im kasnije mogu služiti kao reference.
– Povezivanje (saradnja) studenata, profesora i obrazovnih institucija, u cilju osnaživanja postojećih, te stvaranja novih partnerstava i prijateljstava.
– Razmjena iskustava, prezentacija dostignuća, usklađivanje planova i programa, eventualna razmjena studenata, mogućnosti zaposlenja, stipendiranja i sl.

Planiramo da Kongres traje četiri dana, od 13.07. do 16.07.2017. godine.
Za sve dodatne informacije ili pitanja, možete se obratiti na e-mail:
usrggf.tuzla@gmail.com.

 

You may also like...