Prva obavijest – VI savjetovanje geologa Bosne i Hercegovine

PRVA OBAVIJEST

VI  SAVJETOVANJE GEOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE

sa međunarodnim učešćem

05 – 06 oktobar/listopad 2017. godine

Hotel „Mostar“– Mostar

 

 

ORGANIZATOR

Udruženje/Udruga geologa u Bosni i Hercegovini

 

ORGANIZACIONI ODBOR

Mr.sc. Alojz Filipović, – predsjednik

Branko Ivanković – podpredsjednik

Van.prof. dr. sc. Ferid Skopljak – podpredsjednik

Doc.dr.sc. Elvir Babajić – član

Doc.dr.sc. Amira Galić – član

Svetlana Renovica – član

Mr.sc. Josip Marinčić – član

Evica Golić – Divković – član

Gojko Savić – član

Semir Ahmetspahić – član

 

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA SAVJETOVANJA

Savjetovanje će se održati 05 – 06 oktobra/listopada 2017. godine u hotelu „Mostar“ u Mostaru.

 

TEMATIKA SAVJETOVANJA

 ” Geološka istraživanja u geotehnici – uloga i značaj ”

 

PROGRAM SAVJETOVANJA

Programom Savjetovanja predviđena su samo pristupna predavanja.

 

Tematske oblasti i predavači:

 1. Slijeganje urbanih prostora – Akad. Enver Mandžić, Akademija nauka BiH Sarajevo.
 2. Saobraćajnice (ceste i željeznice) – Akad. Neđo Đurić, Akademija nauka RS Banja Luka.
 3. Saobraćajnice (tuneli) – Prof.dr.sc. Mirza Bašagić, DQC Sarajevo.
 4. Stabilnost kosina na površinskim kopovima rudnika –  Prof.dr.sc. Izet Žigić, RGGF Tuzla.
 5. Stabilnost terena u prostornom planiranju – Prof.dr.sc. Biljana Abolmasov, RGF Beograd
 6. Hidroelektrane (brane) – Prof.dr.sc. Đenari Ćerimagić, GF Sarajevo
 7. Regulacije i nasipi u hidrotehnici – Prof.dr.sc. Vaso Novaković, IPIN Bijeljina.
 8. Hidroelektrane (akumulacije) –  Mr.sc. Josip Marinčić, GF Mostar
 9. Deponije – Dr.sc. Milovan Rakijaš, Georad, Beograd
 10. Hazardi i rizici od klizišta i odrona- Dr.sc.Sandra Melzner, Geološki zavod Austrije,
 11. Klizišta – Mr.sc. Hamid Begić, Federalni zavod za geologiju, Sarajevo
 12. Temeljenje u građevinarstvu – Mr.sc. Cvjetko Sandić, Geozavod Zvornik
 13. Laboratorijska ispitivanja tla i stijena u geotehnici –  Mr.sc. Danica Kojić, Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju RS.

 

SLUŽBENI JEZICI

Službeni jezici Savjetovanja su srpski, bosanski, hrvatski i engleski.

 

PUBLIKACIJA SAVJETOVANJA

Savjetovanje će sadržavati Zbornik pristupnih predavanja i Vodič ekskurzije.

 

EKSKURZIJA

 U okviru Savjetovanja organizira se cjelodnevna ekskurzija. Ekskurzija obuhvata obilazak geotehničkih objekata i objekata geološke baštine u okolini Mostara (HE Mostarsko blato, Stari Most, napušteni rudnik uglja, Počitelj, Hutovo blato, i dr.)

 Uz prijavu učešća na Savjetovanje potrebna je prijava za ekskurziju.

 

KOTIZACIJA

Učesnikom Savjetovanja postaje se uplatom kotizacije na žiro račun Udruženja u iznosu od   50,00 KM ili 25,00 EUR. Svi novčani iznosi su neto. Iznos bankovnih transfera snosi uplatitelj kotizacije.

Kotizacija obuhvata Zbornik pristupnih predavanja i Vodič ekskurzije sa pratećim prospektnim materijalima, osvježenje u pauzama Savjetovanja.

Cijena ekskurzije iznosi 30,00 KM ili 15,00 EUR.

 

POSLOVNA PREDSTAVLJANJA

 U sklopu Savjetovanja  postoji mogućnost raznovrsnih poslovnih predstavljanja opreme i usluga. Vrste i oblik poslovnog predstavljanja ugovara se direktno sa Organizacionim odborom Savjetovanja.

 

HOTELSKI SMJEŠTAJ

Za učesnike Savjetovanja predviđen je smještaj u hotelu „Mostar“ u Mostaru u kojem se održava Savjetovanje. Učesnici sami rezerviraju i uplaćuju smještaj prema dogovoru sa upravom hotela sa naznakom za Savjetovanje. Sve detaljnije informacije o hotelu i uslovima smještaja biti će dostavljeni u II pozivu.

 

KORESPODENCIJA

Sve informacije u vezi Savjetovanja možete dobiti od kontakt osoba na telefon ili e-mail:

Alojz Filipović, – ++ 387 63 36 67 57

Branko Ivanković – tel. ++ 387 65 527 720

Ferid Skopljak – tel. : ++ 387 61 18 71 94

Elvir Babajić – tel.: ++ 387 61 19 50 35

 

E-mail: udruzenje.geologa.bih@gmail.com

web stranica: www. geologija.ba

 

Broj žiro računa Udruženja geologa BiH (KM): 338-900-22089848-90

IBAN – međunarodni broj računa Udruženja geologa BiH (EUR): BA39 3386 9048 2858 6783

ID broj (Identifikacijski broj poreske uprave): 4201000520004

SWIFT code: UNCRBA22

 

PODSJETNIK

Prva obavjest VI. Savjetovanja geologa BiH…………………………………………………  01.04.2017.

Prijava učešća na Savjetovanju…………………………………………………………………..   01.06.2017.

Druga obavjest …………………………………………………………………………………..         15.07.2017.

Održavanje Savjetovanja ……………………………………………………………………. 05 – 06. 10.2017.

You may also like...