Statut JU Univerzitet u Tuzli

Na osnovu člana 43. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine TK”, broj:
7/16 i 10/16), uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Tuzlanskog kantona broj: 10/1-38-1871-1/17 od 02.02.2017. godine, prethodno pribavljeno
mišljenje Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli broj: 04-9420-2/16 od 27.12.2016. godine i
Odluku o davanju predhodne saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-38-1871-2/17 od
03.02.2017. godine, Senat JU Univerzitet u Tuzli, na sjednici održanoj dana 03.02.2017. godine,
donosi
S T A T U T
JU UNIVERZITET U TUZLI

Kliknite ovdje za preuzimanje Statuta i Aneksa djelatnosti

Standardi i normativi VO TK

You may also like...