Razvijanje softvera za potrebe proračuna osnovnih parametara transportnih, izvoznih sistema i postrojenja za odvodnjavanje u Visual Basic-u

Izradila: Dr sc. Sunčica Mašić, redovni profesor

You may also like...