Nastavak saradnje sa partnerima i u 2017. godini

Rudarsko geološko građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli u 2017. godini nastavlja saradnju sa kompanijama iz Bosne i Hercegovine i partnerima iz inostranstva, za obavljanje stručne prakse.

Saradnja se odvija sa: RMU Banovići, JP Elektroprivreda, ZD RMU Đurđevik, RMU Kakanj, RMU Breza, RMU Kreka, RMU Gračanica, RMU Bila, RMU Zenica i Grupacija BBM.

You may also like...