ERASMUS+ projekat K-FORCE (Knowledge for Resilient Society)

K-Force predstavlja regionalni projekat koji uključuje 14 partnerskih institucija i dva pridružena partenera. Ukupni budžet projekta iznosi oko 1.237.129,00 EUR, a planirano je da traje 3 godine.

Cilj projekta je da se unaprijedi regionalna saradnja  u izgradnji profesionalnih kapaciteta sposobnih za stručno i kvalitetetno upravljanje kriznim situacijama (poplave, požari i druge katastrofe) na nivou integrisanih strategija EU.

Kako bi se dostigao zacrtani cilj sigurnijeg i stabilnijeg društva, sposobnog da se uhvati u koštac sa rizicima prirodnih i drugih katastrofa, K-FORCE program će kreirati i pokrenuti efikasne, savremene i održive studijske programe na nivou master i doktorskih studija iz oblasti Upravljanja u kriznim situacijama i Protivpožarnog inženjeringa (Disaster Risk Management & Fire Safety Engineering) na 6 visokoškolskih ustanova u zemljama Zapadnog Balkana.

Master program, čije se pokretanje i prva generacija studenata planira za ak. 2018/19 godinu, biće jedinstven na svih 6 visokoškolskih ustanova, harmoniziran sa sličnim studijima u EU, ali i prilagođen specifičnostima visokog obrazovanja i stvarnim potrebama civilnog društva u regionu . Doktroski studij je prirodni nastavak master studija, a uslijedio bi nakon svršeng master studija.

Program je podijeljen u 9 radnih paketa, od kojih četvrtim paketom (Implementacija master programa na 6 visokoškolskih ustanova zemalja Zapadnog Balkana) predsjedava Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet.

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane da se informišu o napretku i dinamici projekta, kao i svim značajnijim datumima realizacije pojedinih segmenata projekta putem web stranice Univerziteta u Tuzli (www.untz.ba), Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Tuzla (www.rggf.untz.ba) i zvanične web adrese projekta (http://kforce.uns.ac.rs) .

You may also like...