Komemoracija profesoru emeritusu Hamdiji Uljiću

U Tuzli, 20.12.2016. godine sa početkom u 12.00 sati, na Rudarsko-geološko-građevinskom fakutletu Univerziteta u Tuzli, održana je komemorativna sjednica povodom smrti prof.dr. Hamdije Uljića, profesora emeritusa. Komemoraciji su prisustvovali članovi porodice te veliki broj profesora i studenata Univerziteta u Tuzli.

U ime porodice, prijatelja i poštovalaca prof.dr. Hamdije Uljića oproštajne riječi uputio je  prof. dr. Kemal Gutić, v.d. dekana Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta.

“Prof.dr. Hamdija Uljić je bio je aktivno uključen u naučno-nastavni proces. Bio je mentor velikom broju kandidata na diplomskim, magistarskim i doktorskim radovima. Učestvovao je u predavanjima na prvom stepenu studija, postdiplomskom i specijalističkom studiju. Prof.dr. Hamdija Uljić je izdao veliki broj udžbenika, skripti i ostale nastavne literature.  Učestvovao je u velikom broju recenzija i revizija. Bio je društveno angažovan i dobio veliki broj priznanja. Bio je veliki čovjek, humanista, podrška u najtežim vremenima”, istakao je prof.dr. Kemal Gutić.

Preminuo je u 84. godini. Posljednji ispraćaj uvaženom profesoru je obavljen u subotu 17.12.2016. godine ispred Komemorativnog centra Tuzla.


IN MEMORIAM  – Dr.sc.  Hamdija Uljić, profesor emeritus

 

Hamdija Uljić rođen je 15.07.1933. godine u Zavidovićima.

Osnovnu školu i nižu realnu gimnaziju završio je u Zavidovićima.

Srednju tehničku školu – rudarski smjer,  završio je 1954. Godine u Tuzli.

Po odsluženju vojnog roka zaposlio se u Rudniku lignita „Kreka“ u Tuzli.

Rudarski fakultet u Tuzli upisao je 1960. godine, a diplomirao 03.04.1965. godine.

Od 01.05.1965. godine radi na Rudarskom fakultetu u Tuzl, u zvanju asistenta za predmet „Provjetravanje, odvodnjavanje i rasvjeta“.

U vremenu od 1966-1968. godine odslušao je predavanja na III stupnju – smjer „Podzemna eksploatacija uglja“ na Rudarskom fakultetu u Tuzli.

U zvanju asistenta držao je i vježbe na predmetu „Sigurnost u rudnicima“ iz dijela provjetravanja Osnovi rudarstva.

Magistrirao je 1975. godine na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli.

Habilitacioni rad odbranio je 01.07.1975. godine na Rudarsko-geološkom fakultetut u Tuzli.

Doktorsku disertaciju je odbranio 18.04.1989. godine na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli.

Po odbrani doktorske disertacije izabran je u zvanje docenta na nastavni predmet „Zaštita u rudarstvu“, a od 1978. godine mijenja se naziv predmeta u „Sigurnost i zaštita u rudarstvu“.

U zvanje vanrednog profesora izabran je 1989. godine, na nastavni predmet „Sigurnost i zaštita u rudrstvu“.

U zvanje redovnog profesora za nastavni predmet „Sigurnost i zaštita u rudarstvu“, na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu izabran je 1998. godine.

Univerzitet u Tuzli, na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, 23.05.2000. godine donosi  odluku o dodjeli počasnog zvanja „profesor emeritus“.

You may also like...