Informacija o održanom regionalnom sastanku u okviru projekta BAEKTEL

1Univerzitet u Tuzli je 20.10. i 21.10.2016. godine bio domaćin regionalnog sastanka TEMPUS projekta BAEKTEL. Prvi dan, sastanka je održan u Rektoratu Univerziteta u Tuzli na kome se raspravljalo o tekućim aktivnostima na projektu kao što su: analiza kvalitete otvorenih obrazovnih resursa na zajedničkom edX portalu, poboljšanju i razvoju višejezičnih terminoloških resursa i usluga koje se koriste za višejezičnost otvorenih obrazovnih resursa, kao i uspostave BOER mreže koja je korak u procesu povezivanja i razmjene otvorenih obrazovnih resursa i najbolje prakse sa drugim balkanskim zemljama i njihovim univerzitetima. Drugi dan, sastanak je održan na Rudarsko Geološko Građevinskom fakultetu a cilj sastanka je povezati BAEKTEL mrežu sa zainteresiranim stranama na tržištu rada, promocija koncepta otvorenih obrazovnih resursa i dogovor sa ovim kompanijama o uključivanju njihovih zaposlenika u predstavnike grupe za razvoj, testiranje i evaluaciju edukacijskih sadržaja. Također, stručnjacima iz tih kompanija je ponuđeno da postave svoj edukacijski sadržaj na razvijenu edX platformu.

2 3 4 5 6 foto-dodatne-1 foto-dodatne-2 foto-dodatne-3 foto-dodatne-4 foto-dodatne-5

You may also like...