Odluka o utvrđivanju visine participacije za obnovu studijske godine od akademske 2016/2017. godine

Redovni i vanredni student prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija svih fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli, koji u akademskoj 2016/2017. godini, obnavlja studijsku godinu participira u troškovima studija u visini od 100,00 KM po semestru.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja (22.09.2016. godine), a primjenjuje se od akademske 2016/2017. Godine.

You may also like...