Odluka o organizovanju trećeg septembarskog ispitnog termina u ak. 2015/2016. godini

Na sjednici održanoj 20.09.2016. godine Privremeni Senat Univerziteta u Tuzli donio je Odluku o organizovanju trećeg septembarskog ispitnog termina u akademskoj 2015/2016. godini za studente prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u okviru kojeg studenti imaju pravo na polaganje ispita iz najviše tri (3) nastavna predmeta.

Ispitni termin organizovat će se u periodu od 28. do 30.09.2016. godine. Studenti su obavezni prijaviti ispite putem Studentske službe dana 26. i 27.09.2016. godine.

Upis studenata u akademsku 2016/2017. godinu obaviti će se najkasnije do 07.10.2016. godine.

You may also like...