Nabavka računarske opreme za potrebe Univerziteta u Tuzli po TEMPUS projektu BAEKTEL i opremanje računarske sale

tempusČlanovi tima ispred Univerziteta u Tuzli su u saglasnosti sa planom TEMPUS projekta BAEKTEL od januara 2016 do danas radili na aktivnostima nabavke opreme i osposobljavanjem računarske sale na RGGF za potrebe kreiranja i korištenja Otvorenih Obrazovnih Resursa (OER – Open Educational Resources) od strane nastavnika i studenata Univerziteta u Tuzli kroz edX servis (edx.untz.ba). Raspisani su i završeni tenderi za osposobljavanjem učionice/sale (uređenje poda i zidova, postavljanje električnih i komunikacijskih instalacija, nabavka školskog namještaja – kofinansiranje od strane Univerziteta u Tuzli) i tender za nabavku računarske opreme (serveri, PC i laptopi – finansiranje od strane TEMPUS agencije Evropske Unije) koja je smještena u istoj sali.  Ukupna sredstva izdvojena za ovu namjenu su cca. 74000 KM.

Značaj nabavke ove opreme je višestruk i ogleda se kroz dostupnost studentima za korištenje otvorenih obrazovnih resursa (OER) kao dodatnog vida obrazovanja tj. kao ispomoć i dopuna klasičnom usvajanju znanja što će uticati na približavanje Evropskim standardima obrazovanja, povećanje prolaznosti i sveukupnog znanja studenata Univerziteta u Tuzli. S druge strane, nabavljenu opremu mogu koristiti i nastavnici za kreiranje OER materijala, izvođenje nastave na predmetima koji koriste informacione tehnologije (IT) i licencne softvere u nastavnom procesu.

Voditelj projekta ispred Univerziteta u Tuzli:  Dr sc. Adila Nurić, vanr.prof.

Članovi tima:

  • Dr sc. Suad Kasapović, vanr.prof.
  • Dr sc. Samir Nurić, red.prof.
  • Dr sc. Amir Hadžimehmedović, sistem administrator
  • Dr sc. Kemal Gutić, vanr.prof.
  • Mr sc. Mersudin Hodžić, viši labor.

Kofinansiranje TEMPUS projekta kroz opremanje učionice za smještaj računarskog centra

1


Projekat razvođenja električnih i komunikacijskih instalacija u računarskom centru i nabavka školskog namještaja

2 3 4 5 6


Projekat nabavke računarske opreme finansiran od strane TEMPUS agencije Evropske Unije

7 8 9 10 11 12 13 14 15

You may also like...