Monografija povodom 40 godina Univerziteta u Tuzli

Povodom obilježavanja 40 godina formiranja i rada Univerziteta u Tuzli organizaciona jedinica Rudarsko geološko građevinski fakultet prezentira dio aktivnosti kao prilog izradi Monografije povodom 40 godina Univerziteta u Tuzli od 1958-2016.godine.

Autor Dr.sc. Indira Sijerčić, vanredni profesor sa saradnicima

You may also like...