Izvođenje praktične nastave iz predmeta Istražno bušenje II

Dana 15.11.2022. godine na lokaciji Šerići, Općina Živinice održana je praktična nastava za studente prvog ciklusa II godine SP Geologija iz predmeta “Istražno bušenje II”, predmetni Profesor Dr.sc. Sanel Nuhanović.

You may also like...