Profesori RGGF-a na Međunarodnoj naučnoj konferenciji u Crnoj Gori

U periodu od 1-4. septembra 2022. god. u Budvi je održana 8. Međunarodna naučna konferencija “Sigurnosni inženjering” i 18. konferencija “Zaštita od požara i eksplozije” u organizaciji Visoke tehničke škole strukovnih studija i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, te Univerziteta u Zvolenu iz Republike Slovačke.

Profesori Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta su učestvovali u svojstvu članova naučnog odbora, kao autori tri naučna rada koje su prezentovali na konferenciji, te u radionicama na temu Zaštita od požara, Zaštita životne sredine i Sigurnost i zdravlje na radu.

You may also like...