Konačna rang lista i informacije o drugom upisnom roku

Na studijskim programima na kojima se nije popunio odobreni broj studenata, organizirat će se drugi upisni rok za koji će se prijave podnositi od 23. do 26.8.2016. godine. Prijemni ispit drugog ispitnog roka održat će se 31.08.2016. godine u 10.00 sati.

Konačna rang lista se nalazi u prilogu.

You may also like...