Poziv na promociju međunarodne saradnje između AGH Krakow i Univerziteta u Tuzli

Uprava RGGF-a poziva zainteresovane na prisustvo promociji međunarodne saradnje između AGH Krakow i Univerziteta u Tuzli koja će se održati dana 13.06.2022. godine sa početkom u 12 sati (gostujući predavači iz AGH Krakow), te 14.06.2022. godine sa početkom u 11 sati (predavanja iz oblasti mobilnosti studenata, EU projekata, …).

You may also like...