9th International Workshop „Neogene of Central and South-Eastern Europe“

Organizacioni odbor međunarodne radionice “Neogen centralne i jugoistočne Europe” poziva studente, akademsku javnost, privrednike i sve zainteresovane da uzmu učešće u radu konferencije koja će se održati u periodu od 06. do 09. juna 2022. godine na Rudarsko geološko građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Više informacija možete pronaći na web stranici: www.neogene21.com

You may also like...