ERASMUS+ INTERNATIONAL STAFF WEEK

Zahvaljujući ranije potpisanom memorandumu o razumijevanju između Univerziteta u Tuzli i Univerizteta nauke i tehnologije u Krakovu (Poljska), ove godine omogućen je nastavak realizacije međunarodnog projekta u okviru mobilnosti studenata I, II i III ciklusa u cilju razmjene administrativnog i nastavnog osoblja.

You may also like...