Korigovani raspored nastave, ljetni semestar, ak. 21/2022.

U prilogu korigovani raspored nastave. Korekcija rasporeda izvršena je uslijed izvođenja radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u zgradi RGGF-a, po projektu Univerziteta u Tuzli, te drugih nepredviđenih okolnosti.

You may also like...