Studenti Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli posjetili gradilišta na Koridoru Vc – Razmjena znanja i iskustava u realizaciji kompleksnih projekata

Studenti treće godine studijskog programa Rudarstvo na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u pratnji svojih profesora dr.sci. Kemala Gutića, red.prof., mr.sc. Šefika Sarajlića i mr.sc. Nedžada Ribića posjetili su danas gradilišta Poprikuše – Nemila i Tarčin – Ivan, upoznajući se na taj način sa fazama izgradnje tunela na ovim dionicama.

Predstavnik investitora JP Autoceste FBiH na tunelu Ivan Samir Bašić i nadzorni inženjer za tunel Golubinja Senad Kadrić predstavili su studentima projekte sa tehničkog aspekta, i tom prilikom odgovarali na njihova pitanja.

Obilazak gradilišta je nastavak već uspostavljene dugogodišnje saradnje sa različitim tehničkim fakultetima gdje su JP Autoceste FBiH prepoznale značaj praktične nastave i terenskih obilazaka, a dodatno kada su u pitanju izazovni objekti, kakvih ima dosta na gradilištima autoceste na Koridoru Vc.

Radovi na tuneli Ivan ulaze u završnu fazu. To je dvocijevni tunel sa po dvije trake i proći će kroz planinski prijelaz Ivan Sedlo. Ukupna dužina desne tunelske cijevi je 1721,50 m, dok je lijeva tunelska cijev duga 1761,50 m i bit će pozicionirane ispod postojećeg tunela Ivan na magistralnoj cesti M-17.Vrijednost ugovora za izgradnju tunela Ivan je 57.628.570,37 eura bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 11,4 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).
Predviđeni rok puštanja u promet je ljeto 2022. godine.

Na dionici Poprikuše – Nemila izvode se radovi na probijanju tunela Golubinja koji će s 3.650 metara dužine i biti drugi najduži na trasi Koridora Vc, nakon tunela Prenj.Vrijednost Ugovora za izgradnju dionice Poprikuše – Nemila je 208.059.247 eura s PDV-om, odnosno 177.828.416 eura bez PDV-a.
Izgradnja ove dionice se finansira sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 70 miliona eura, Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 90 miliona eura te bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 41,1 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).
Izgradnja ove poddionice trebala bi biti završena do 2024. godine.

You may also like...