RGGF nastavlja naučno istraživačku saradnju sa institucijama u inostranstvu

Prof. dr. Nedim Suljić, prodekan za naučno istraživački rad ovog fakulteta, nakon učešća na konferenciji iz oblasti hidrotehnike u Republici Turskoj prezentirao je kapacitete RGGF-a i iz nadležnosti NIR-a RGGF-a potpisao memorandum o saradnji sa srodnim fakultetima Univerziteta u Istanbulu. Memorandum o saradnji podrazumijeva zajednički nastup na međunarodnim projektima, mobilnost studenata i nastavnika te jačanje laboratorijskih kapaciteta.

You may also like...