Korigovani raspored ispita

Poštovane kolege,

Na inicijativu predsjednika Unije studenata RGGF vezanu za polaganje ispita iz prethodnog (zimskog) semestra, šaljem Vam izvod iz Pravila o izmjenama i dopunama pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli, gdje se u članu 1. kaže: “Studenti imaju pravo polagati nepoložene ispite u terminima popravnih ispita i u zimskom i ljetnom semestru, bez obzira u kojem semestru se nastavni predmet sluša”. S obzirom da su rasporedom ispita za predmete slušane u prvom (zimskom) semestru već određeni DODATNI POPRAVNI ispitni rokovi za ove nastavne predmete, a koji padaju u septembar, molim sve nastavnike da u dogovoru sa predstavnicima godina organizuju ispite i u terminima POPRAVNIH rokova (juni-juli).

S poštovanjem,

Dr. sc. Rijad Šišić, vanr. prof.

You may also like...